Περιήγηση: Κώστας Λεβέντης

Αθλητικά
Κώστας Λεβέντης (ΠΑΟΚ): Το τελευταίο χαρτί του καπιταλισμού, είναι ο φασισμός — Το ζήτημα, ήταν και παραμένει ταξικό

«Το τελευ­ταίο χαρ­τί του καπι­τα­λι­σμού, είναι ο φασι­σμός. Βλέ­που­με ότι ο νεο­να­ζι­σμός ανε­βαί­νει στην Ευρώ­πη και στην Ελλά­δα εκφρά­ζε­ται μέσα…