Περιήγηση: Κώστας Μουρσελάς

Πολιτισμός
ΚΚΕ για Κ. Μουρσελά: Ο συγγραφέας, που κατάφερε να διαπλάσει χαρακτήρες με ένα λόγο άμεσο, ευθύβολο, συναρπαστικό, πέρασε στην αιωνιότητα

«Η πένα του συγ­γρα­φέα Κώστα Μουρ­σε­λά σίγη­σε. Ο συγ­γρα­φέ­ας, που στο σύνο­λο του έργου του, κατά­φε­ρε να δια­πλά­σει χαρα­κτή­ρες με…