Περιήγηση: Κώστας Μπακογιάννης

Ανακοινώσεις
Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνας: Καταγγέλλει την παρουσία του πραξικοπηματία Γκουαϊδό στο «Athens Democracy Forum»

Η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αθή­νας καταγ­γέλ­λει την πρό­σκλη­ση που απηύ­θυ­νε ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης στον πρα­ξι­κο­πη­μα­τία Χουάν Γκουαϊ­δό για να συμ­με­τά­σχει στο ονομαζόμενο…

Επικαιρότητα
Κ. Μπακογιάννης: Προσπαθεί να δικαιολογήσει τα… αδικαιολόγητα για τον συνωστισμό στην Ομόνοια

Τον σάλο που προ­κά­λε­σε ο συνω­στι­σμός πλή­θους κόσμου στα χθε­σι­νά «εγκαί­νια» της ανα­νε­ω­μέ­νης πλα­τεί­ας Ομο­νοί­ας προ­σπά­θη­σε να… μαζέ­ψει ο δήμαρ­χος Αθηναίων…

Επικαιρότητα
Να παραχωρηθούν αίθουσες του 144ου ΔΣ για να λειτουργήσει το σχολείο της πακιστανικής κοινότητας (Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνας)

Αίτη­μα για σύγκλη­ση έκτα­κτης συνε­δρί­α­σης του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου έχουν κατα­θέ­σει από τη Δευ­τέ­ρα 4 Νοέμ­βρη οι δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι της Λαϊκής…