Περιήγηση: Κώστας Παπαδάκης (δικηγόρος)

Επικαιρότητα
Δικηγόροι Αιγύπτιων αλιεργατών: Απαράδεκτο αν δοθεί αναστολή στους επίδοξους δολοφόνους

Σε εκτε­νή κοι­νή τους δήλω­ση, οι τρεις δικη­γό­ροι προ­σθέ­τουν ότι «θα είναι απα­ρά­δε­κτο» αν δοθεί ανα­στο­λή στους επί­δο­ξους δολο­φό­νους του…