Περιήγηση: Κώστας Παπαδάκης ευρωβουλευτής ΚΚΕ

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Κ. Παπαδάκης: Απέναντι στη βαρβαρότητα του «κόστους» και της «αγοράς» χρειάζεται ακόμα πιο ισχυρό ΚΚΕ (VIDEO)

Απέ­να­ντι στη βαρ­βα­ρό­τη­τα του «κόστους — οφέ­λους» και της «αγο­ράς» και στην Υγεία χρειά­ζε­ται ισχυ­ρή λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, με ΚΚΕ ακόμα…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: «Ενήμερη» η ΕΕ…«παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς» το όργιο αντικομμουνιστικών διώξεων της κυβέρνησης Ζελένσκι

Με μια… δια­βε­βαί­ω­ση ότι η Κομι­σιόν είναι «ενή­με­ρη» και ότι «παρα­κο­λου­θεί εκ του σύνεγ­γυς»  απα­ντά ο Ύπα­τος Εκπρό­σω­πος Εξω­τε­ρι­κής Πολιτικής…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΚΚΕ — Κώστας Παπαδάκης: Στην κλιμάκωση του πολέμου συμβάλλει η κυβέρνηση με τις βάσεις και τις κυρώσεις

Στην κλι­μά­κω­ση του πολέ­μου συμ­βάλ­λει η κυβέρ­νη­ση με την απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κού εξο­πλι­σμού στην Ουκρα­νία, με τις διευ­κο­λύν­σεις των ΝΑΤΟι­κών από…

Πολιτική
Ερώτηση από την Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ για τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας από την πανδημία και τις επιζήμιες κατευθύνσεις κυβέρνησης-ΕΕ στα σχολεία

Τις συγ­χω­νεύ­σεις σχο­λι­κών τμη­μά­των σε συν­θή­κες παν­δη­μί­ας με τη συνε­πα­κό­λου­θη αύξη­ση του αριθ­μού των μαθη­τών στις τάξεις καθώς και τη…

Πολιτική
Κ. Παπαδάκης: Όλες ανεξαιρέτως οι ελληνικές κυβερνήσεις στήριξαν τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους στο Αφγανιστάν

Την υπο­κρι­σία ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ αλλά και τις ευθύ­νες των ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων για τις τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις στο Αφγα­νι­στάν, υπο­γράμ­μι­σε ο…