Περιήγηση: Κώστας Παπαζάχος

Κοινωνία
Η εξόρυξη χρυσού στη Β.Α. Χαλκιδική και η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου — Οι θέσεις του ΚΚΕ (Ρεπορτάζ από την εκδήλωση)

Αντι­λαϊ­κή και κατα­στρο­φι­κή για την οικο­νο­μία και το περι­βάλ­λον, χαρα­κτη­ρί­ζει το ΚΚΕ την επέν­δυ­ση εξό­ρυ­ξης χρυ­σού στην περιο­χή της ΒΑ…