Περιήγηση: Κώστας Σαραντίδης

Επικαιρότητα
Αποχαιρέτησαν τον «Έλληνα Βιετμίνχ» Κώστα Σαραντίδη (Νγκουιέν Βαν Λαπ)

Πλή­θος κόσμου, φίλοι, συγ­γε­νείς και σύντρο­φοί του Βιετ­να­μέ­ζοι και Έλλη­νες απο­χαι­ρέ­τη­σαν σήμε­ρα στο απο­τε­φρω­τή­ριο της Ριτσώ­νας τον σύντρο­φο Κώστα Σαραντίδη,…

Αφιερώματα
Βιετνάμ: 70 χρόνια από την ανεξαρτησία του και 40 χρόνια από την ήττα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού

Γρά­φει η  Άννε­κε Ιωαν­νά­του // Φέτος το μαρ­τυ­ρι­κό και ηρω­ι­κό Βιετ­νάμ γιορ­τά­ζει δύο επε­τεί­ους: στις 2 Σεπτεμ­βρί­ου του 1945 ανακηρύχθηκε…