Περιήγηση: Κώστας Σημίτης

Πολιτική
Για «διαφορές» με την Τουρκία που πρέπει να διευθετηθούν γράφει ο «ευχαριστούμε τους Αμερικάνους» Κ. Σημίτης

Τη λογι­κή της ανα­γνώ­ρι­σης «συνο­ρια­κών δια­φο­ρών» με την Τουρ­κία και την επί­λυ­σή τους στο Δικα­στή­ριο της Χάγης επα­να­φέ­ρει ο πρώην…

Πολιτική
ΚΙΝΑΛ: Ο… «τσάρος» της κυβέρνησης Σημίτη, Νίκος Χριστοδουλάκης, αναλαμβάνει συντονιστής των θεμάτων Οικονομίας

Με χρε­ω­κο­πη­μέ­νες συντα­γές, βγαλ­μέ­νες απ’ τη ναφθα­λί­νη των αμαρ­τω­λών κυβερ­νή­σε­ων Σημί­τη, πορεύ­ε­ται το ΚΙΝΑΛ και στα ζητή­μα­τα της οικο­νο­μί­ας. Με…