Περιήγηση: Κώστας Σκολαρίκος

Ιστορία
Σιγά την αποκάλυψη! Τα “αποχαρακτηρισμένα” έγγραφα και οι χαρακτηρισμένοι απολογητές της καπιταλιστικής εξουσίας

Γρά­φει ο Κώστας Σκο­λα­ρί­κος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ υπεύ­θυ­νος του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας της ΚΕ Τις τελευ­ταί­ες μέρες κάνει τον…