Περιήγηση: Κώστας Τασούλας

Πολιτική
Ο αντικομουνιστής νέος πρόεδρος της Βουλής, πρόσφατα δικαίωσε την εκτέλεση Μπελογιάννη — Να τον χαίρονται στη ΝΔ

Ο γνω­στός και μη εξαι­ρε­τέ­ος Κώστας Τασού­λας, βου­λευ­τής Ιωαν­νί­νων) δεν έχει κρύ­ψει ποτέ το αντι­κομ­μου­νι­στι­κό του μένος, απο­λο­γη­τής και υπερασπιστής…