Περιήγηση: Κώστας Τριανταφυλλίδης

Επικαιρότητα
Συγκλονιστική συναυλία του ΚΚΕ με τη Μ. Φαραντούρη για την Εργατική Πρωτομαγιά (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα πρό­γραμ­μα όπου εναλ­λάσ­σο­νταν οι μελω­δι­κές μπα­λά­ντες με τα ρυθ­μι­κά εμβα­τή­ρια, ένα πρό­γραμ­μα πλημ­μυ­ρι­σμέ­νο με νότες και στί­χους μεγά­λων συνθετών…

Μουσική
Στέκι Πολιτισμού της ΚΝΕ: Τίμησαν την Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τον θάνατό της

Στην Ευτυ­χία Παπα­γιαν­νο­πού­λου, μία από τις πιο σημα­ντι­κές μορ­φές στο λαϊ­κό τρα­γού­δι, ήταν αφιε­ρω­μέ­νη η εκδή­λω­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την περα­σμέ­νη Παρασκευή…