Περιήγηση: Κ. Μπογδάνος

Απόψεις
«Το να μην είσαι κομμουνιστής είναι ανθρώπινο. Το να είσαι όμως αντικομμουνιστής είναι απάνθρωπο»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Το χθε­σι­νό εμε­τι­κό αντι­κομ­μου­νι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα του βου­λευ­τή Μπο­γδά­νου στη Βου­λή μας έφε­ρε ξανά στο νου την φράση…

Επικαιρότητα
Κ. Μπογδάνος: Ο αντικομμουνιστής «λαγός» καταστολής, αυταρχισμού & συκοφάντης του εργατικού κινήματος

Τις τελευ­ταί­ες μέρες ο βου­λευ­τής της ΝΔ Κ. Μπο­γδά­νος ‑παλιά μου τέχνη κόσκι­νο, στο­χο­ποιεί ασύ­στο­λα με το γνω­στό «νηφά­λιο» προβοκατόρικο …