Περιήγηση: Λάζαρος Κυρίτσης

Εκδηλώσεις
Τα 100 του χρόνια γιόρτασε μαζί μας ο κομμουνιστής Λάζαρος Κυρίτσης

Σε μια ζεστή συγκι­νη­τι­κή συντρο­φι­κή βρα­διά, ο αει­θα­λής κομ­μου­νι­στής αγω­νι­στής Λάζα­ρος Κυρί­τσης ‑ορθο­στα­τών και ορθο­βα­δί­ζων, υπο­δέ­χτη­κε και ευχα­ρί­στη­σε, γιορ­τά­ζο­ντας τα…