Περιήγηση: Λάνγκστον Χιουζ

Ατέχνως
Αφροαμερικάνικη ποίηση της αντίστασης και της νοσταλγίας: η περίπτωση του Λάνγκστον Χιουζ

Παρου­σιά­ζει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // Η αφρο­α­με­ρι­κά­νι­κη ποί­η­ση – θέμα­τα ορι­σμών Αφρο­α­με­ρι­κά­νι­κη ποί­η­ση είναι η ποί­η­ση που έγρα­ψαν οι γιοι,…