Περιήγηση: Λάρισα

Επικαιρότητα
Δημοτικές εκλογές 2019 — Λάρισα: Κάλεσμα συνέπειας, αγωνιστικότητας και αισιοδοξίας από τη «Λαϊκή Συσπείρωση»

Με επι­τυ­χία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Πέμ­πτη 14 Μάρ­τη στο Επαγ­γελ­μα­τι­κό Τεχνι­κό Επι­με­λη­τή­ριο Λάρι­σας η εκδή­λω­ση παρου­σί­α­σης ενός μέρους των υπο­ψη­φί­ων με…

Κοινωνία
Εισαγγελική παρέμβαση ύστερα από τις σοβαρές καταγγελίες μεταναστών για ξυλοδαρμό από εργοδότη

Εισαγ­γε­λι­κή παρέμ­βα­ση υπήρ­ξε από τον προϊ­στά­με­νο της Εισαγ­γε­λί­ας Εφε­τών Λάρι­σας Στα­μά­τη Δασκα­λό­που­λο, ώστε να διε­ρευ­νη­θεί η καταγ­γε­λία, σύμ­φω­να με την…

Κοινωνία
Λάρισα: Κατέληξε ο 32χρονος εργάτης που είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά τη Δευτέρα 21 Μάη την ώρα της δουλειάς

Κατέ­λη­ξε σήμε­ρα τα ξημε­ρώ­μα­τα στη ΜΕΘ του Πανε­πι­στη­μια­κού Νοσο­κο­μεί­ου Λάρι­σας ο 32χρονος εργά­της Γιάν­νης Ζυγο­ρο­δή­μος, που είχε τραυ­μα­τι­στεί πολύ σοβαρά…

Φωτογραφία
Τάκης Τλούπας: «Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές έβλεπα πράγματα που δεν έβλεπαν οι άλλοι…»

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // «Η φωτο­γρα­φία αυτο­προσ­διο­ρί­ζε­ται. Η ίδια η φωτο­γρα­φία ορί­ζει την τέχνη της. Εγώ ανα­ζη­τώ εκεί­νο που υπάρ­χει μέσα…