Περιήγηση: Λένιν

Αθλητικά
Καθημερινά χιλιάδες φίλαθλοι περιμένουν υπομονετικά στην ουρά να επισκεφτούν το Μαυσωλείο του Λένιν

Όσο και αν προ­σπα­θούν να δυσφη­μί­σουν την Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στασ­ση και την ΕΣΣΔ είναι τα επι­τεύγ­μα­τά της που τους εμπο­δί­ζουν. Η εκτί­μη­ση στο…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Λένιν, ο ηγέτης της επανάστασης — «Είναι η γνώση μας, η δύναμη και τ’ άρματα»

Εμπνευ­στής και ηγέ­της της «Οκτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης» του 1917. Θεω­ρεί­ται ένας από τους επι­δρα­στι­κό­τε­ρους πολι­τι­κούς ηγέ­τες στην ιστο­ρία της ανθρω­πό­τη­τας. Υπήρξε…

Απόψεις
Στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, η σημαία της εργατικής τάξης είναι μια: Αυτή με το σφυροδρέπανο!

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Οι τρέ­χου­σες εξε­λί­ξεις με φόντο τους οξυ­μέ­νους ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς στην Συρία είναι περισ­σό­τε­ρο ανη­συ­χη­τι­κές από ποτέ. Ο…

Κοινωνία
Βλ.Πούτιν: Χαρακτηρίζει τον κομμουνισμό.… «θρησκεία» παρόμοια με τον χριστιανισμό!

Σε μια νέα προ­σπά­θεια να υπο­βαθ­μί­σει και να συκο­φα­ντή­σει τον σοσια­λι­σμό-κομ­μου­νι­σμό, συγκρί­νο­ντας τον με την… χρι­στια­νι­κή θρη­σκεία, προ­έ­βη ο ρώσος…