Περιήγηση: Λέσβος

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Τραγικός ο μέχρι στιγμής απολογισμός από το ναυάγιο Λέσβο: 4 νεκροί — 18 αγνοούμενοι (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Τρα­γι­κό ο μέχρι στιγ­μής απο­λο­γι­σμός από το ναυά­γιο στην ανα­το­λι­κή Λέσβο: Τέσ­σε­ρις οι νεκροί, 18 αγνο­ού­με­νοι, 19 δια­σω­θέ­ντες. Τέσ­σε­ρις σορούς…

Κοινωνία
Υπόθεση Σάρα Μαρντίνι: Αποσύρθηκαν οι κατηγορίες κατασκοπείας κατά των 24 κατηγορούμενων

Στην από­συρ­ση των πλημ­με­λη­μα­τι­κών κατη­γο­ριών για τους 24 δια­σώ­στες και εργα­ζό­με­νους σε ανθρω­πι­στι­κές οργα­νώ­σεις για το μετα­να­στευ­τι­κό (γνω­στή και ως…

Επικαιρότητα
Μαρία Κομνηνάκα (ΚΚΕ): Να γίνει τώρα αντισεισμικός έλεγχος σε δημόσια κτίρια και μεγάλους εργασιακούς χώρους στη Λέσβο

Την λήψη μέτρων αντι­σει­σμι­κής προ­στα­σί­ας στη Λέσβο απαι­τεί το ΚΚΕ, με αφορ­μή την σει­σμι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα στο νησί.  Η Μαρία Κομνη­νά­κα, βουλευτής…

Κοινωνία
Σεισμός Λέσβος: Επιφυλακτικοί οι σεισμολόγοι — Μικροζημιές στο νησί

Επι­φυ­λα­κτι­κοί εμφα­νί­ζο­νται οι σει­σμο­λό­γοι ανα­φο­ρι­κά με τις σημε­ρι­νές δονή­σεις μέχρι 4,9 Ρίχτερ που σημειώ­θη­καν στη Λεσβο. «Χρειά­ζε­ται λίγο προ­σο­χή γιατί…