Περιήγηση: Λαγκαδάς

Ανακοινώσεις
Διόδια στο Λαγκαδά: Κοινή ανακοίνωση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» σε Λαγκαδά και Ωραιόκαστρο

Κοι­νή ανα­κοί­νω­ση εξέ­δω­σαν η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Λαγκα­δά» και «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Ωραιο­κά­στρου, για την κατα­σκευή και λει­τουρ­γία των διο­δί­ων στο Λαγκαδά.…

Πολιτική
«Σε ΚΚΕ και ΚΝΕ δεν πιάνουν απειλές, κάτω τα χέρια από τους κομμουνιστές» — Κινητοποίηση ενάντια στη Χρυσή Αυγή στο Λαγκαδά

Μαχη­τι­κή κινη­το­ποί­η­ση κατα­δί­κης της απα­ρά­δε­κτης από­φα­σης του Β’ Μονο­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, που μαζί με τους χρυ­σαυ­γί­τες κατα­δί­κα­σε και τα θύμα­τα της δολοφονικής…