Περιήγηση: Λαθρεπιβίβαση

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Ο υπουργός Κ. Καραμανλής αντί να βρίζει, να μειώσει το κόστος μεταφορών για το λαό

Σε σχό­λιο για την τοπο­θέ­τη­ση του υπουρ­γού Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών Κ. Καρα­μαν­λή περί «απο­βρα­σμά­των της κοι­νω­νί­ας» το Γρα­φείο Τύπου της…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Εμετικός (γόνος) Καραμανλής: «Απόβρασμα της κοινωνίας» όποιος δεν πληρώνει εισιτήριο στα Μέσα Μεταφοράς

Ανα­φε­ρό­με­νος στο φαι­νό­με­νο της επι­βί­βα­σης στο μετρό χωρίς την πλη­ρω­μή του κομί­στρου, ο κ. Καρα­μαν­λής, εξέ­φρα­σε με πλή­ρη κυνι­σμό που…