Περιήγηση: Λαθροθήρας

Κοινωνία
Λαθροθήρας πυροβόλησε εναντίον ατόμων που περιπολούσαν σε προστατευόμενη λιμνοθάλασσα

Ένας 33χρονος λαθρο­θή­ρας, ο οποί­ος κατη­γο­ρεί­ται ότι πυρο­βό­λη­σε ενα­ντί­ον τεσ­σά­ρων ατό­μων, ανά­με­σά τους και ένα μέλος της Οικο­λο­γι­κής Κίνη­σης Πάτρας,…