Περιήγηση: Λαική Συσπείρωση Χαϊδαρίου

Ανακοινώσεις
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ: Από τους αγώνες της Λαϊκής Συσπείρωσης στην Ευρωμνημονιακή μετάλλαξη

Οι αυθαι­ρε­σί­ες, αυταρ­χι­σμοί και παρα­τυ­πί­ες της νέας Δημο­τι­κής Αρχής στο Χαϊ­δά­ρι που μεθο­δι­κά γκρε­μί­ζει ό,τι ‑με κόπους και θυσί­ες είχε…