Περιήγηση: Λαμπούσα

Κοινωνία
Και νέα βεβήλωση μνημείου από φασιστοειδή — Σειρά είχε το μνημείο της Μάχης του ΕΛΑΣ στη Λαμπούσα

Τα φασι­στοει­δή, συστη­μα­τι­κά πλέ­ον βεβη­λώ­νουν μνη­μεία της Εθνι­κής Αντί­στα­σης, των αγώ­νων του λαού και κάθε μνη­μείο που εκπέ­μπει μηνύ­μα­τα αγωνιστικότητας,…