Περιήγηση: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

Επικαιρότητα
Με δύο λόγια από καρδιάς αποχαιρέτησε τον Λ. Μαχαιρίτσα εκ μέρους του ΚΚΕ ο Ν. Σοφιανός (ΒΙΝΤΕΟ)

Απο­χαι­ρε­τού­με — είπε — από καρ­διάς έναν αγα­πη­μέ­νο φίλο, έναν πολύ­τι­μο και πολύ­χρο­νο συνερ­γά­τη του Κόμ­μα­τος, του Φεστι­βάλ της Κομμουνιστικής…

Ανακοινώσεις
Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος: Ο Λ. Μαχαιρίτσας άφησε παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές ένα σπουδαίο έργο

Τα θερ­μά του συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια του Λαυ­ρέ­ντη Μαχαι­ρί­τσα εκφρά­ζει ο Πανελ­λή­νιος Μου­σι­κός Σύλ­λο­γος. Σημειώ­νει πως «ο αγα­πη­μέ­νος συν­θέ­της και…

Μουσική
Λαυρέντη, δε θα λείψεις από το φετινό Φεστιβάλ της ΚΝΕ — Τι αποφάσισε η Οργανωτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης

Η Οργα­νω­τι­κή Επι­τρο­πή Θεσ­σα­λο­νί­κης του 45ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή», που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 12 ‑13 και 14 Σεπτέμ­βρη στο…