Περιήγηση: Λαχανικά

Υγεία
Ουσίες που εμπεριέχονται σε τσάι, φρούτα και λαχανικά μειώνουν τον κίνδυνο για Αλτσχάιμερ

Οι άνθρω­ποι που κατα­να­λώ­νουν τρό­φι­μα ή ροφή­μα­τα πλού­σια στις αντιο­ξει­δω­τι­κές ουσί­ες φλα­βο­νό­λες, οι οποί­ες υπάρ­χουν ιδί­ως στο τσάι, καθώς επίσης…

Προτεινόμενο
Μπρόκολο: Στην κατηγορία των πιο υγιεινών λαχανικών, το μπρόκολο έρχεται αναμφισβήτητα πρώτο

Με κατα­γω­γή από την Ιτα­λία, το μπρό­κο­λο ανή­κει στην οικο­γέ­νεια των σταυ­ραν­θών λαχα­νι­κών (στην οποία ανή­κει και το λάχα­νο, το κουνουπίδι…