Περιήγηση: Λαϊκές αγορές

Κοινωνία
Ανοιχτές οι λαϊκές αγορές και την Καθαρά Δευτέρα — Όλο το βράδυ ανοικτή η Αγορά του Καταναλωτή στου Ρέντη

Όπως κάθε χρό­νο έτσι και φέτος κανο­νι­κά θα λει­τουρ­γή­σουν οι λαϊ­κές αγο­ρές ανή­με­ρα της Καθα­ράς Δευ­τέ­ρας ενώ οι πολί­τες θα…

Πολιτική
. Κουτσούμπας Καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές

Ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, συνα­ντή­θη­κε σήμε­ρα, στον Περισ­σό, με αντι­προ­σω­πεία της Γενι­κής Συνο­μο­σπον­δί­ας Παρα­γω­γών Επαγ­γελ­μα­τιών και…