Περιήγηση: Λαϊκή Δημοκρατία Γερμανίας

Διεθνή
Ανατολικό Βερολίνο: «Εδώ είναι η λεωφόρος Καρλ Μαρξ, όχι η λεωφόρος καπιταλισμού!»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Περί­ο­δο ανα­βρα­σμού, δια­μαρ­τυ­ριών και κινη­το­ποι­ή­σε­ων διά­γουν τους τελευ­ταί­ους μήνες οι κάτοι­κοι του Ανα­το­λι­κού Βερο­λί­νου, της άλλο­τε πρωτεύουσας…

Διεθνή
«Να ισχυρίζεσαι ότι υπήρχε φτώχεια και πείνα στις σοσιαλιστικες χώρες είναι ένα ψέμα που δυστυχώς χρησιμοποιείται ακόμη και τώρα»

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Διά­βα­ζα τα σχό­λια στον τοί­χο του Σου­η­δού φίλου K.B, με αφορ­μή την ανάρ­τη­σή του για τα 100…

Ατέχνως
Στην Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας κανείς δεν είχε τον φόβο της πείνας ή τον φόβο να μείνει άστεγος

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // Ακο­λου­θεί μια ανάρ­τη­ση στο facebook της Katrin McClean που δίνει την εικό­να του σοσια­λι­σμού και απα­ντά στις ψευτιές…

Ιστορία
29 χρόνια μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου ο καπιταλισμός υψώνει νέα τείχη για τους λαούς

Συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα, 9 Νοέμ­βρη, 29 χρό­νια από τη μέρα που ξεκί­νη­σε η κατα­στρο­φή του τεί­χους του Βερο­λί­νου, σημαί­νο­ντας την παλινόρθωση…

Θέατρο
«Εφυγε» η «Μάνα κουράγιο» — Η σπουδαία ηθοποιός Γκίζελα Μάι ήθελε να αλλάξει την κοινωνία

Η σπου­δαία ηθο­ποιός και τρα­γου­δί­στρια Γκί­ζε­λα Μάι ενθου­σί­α­σε το κοι­νό ως πρω­τα­γω­νί­στρια του «Μάνα Κου­ρά­γιο» του Μπρεχτ και ως ερμηνεύτρια…