Περιήγηση: Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ

Διεθνή
Η αλήθεια για Ντονέτσκ-Λουχάνσκ: «Λαϊκές Δημοκρατίες» με… καπιταλιστική εξουσία

Ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία έφε­ρε ξανά στο προ­σκή­νιο της ειδη­σε­ο­γρα­φί­ας τις αυτο­α­πο­κα­λού­με­νες «Λαϊ­κές Δημο­κρα­τί­ες» του Ντο­νέ­τσκ και του Λουχάνσκ,…

Επικαιρότητα
Εξελίξεις στην Ουκρανία: Εκκενώνονται περιοχές σε Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ — Φόβοι για ένοπλη σύρραξη

Η ηγε­σία της επο­νο­μα­ζό­με­νης «Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας του Ντο­νέ­τσκ», που βρί­σκε­ται σε εμπό­λε­μη κατά­στα­ση με την Ουκρα­νία, ανα­κοί­νω­σε πως δόθη­κε εντολή…

Διεθνή
Ανατολική Ουκρανία: Επιθέσεις του ουκρανικού στρατού καταγγέλλουν ρωσόφωνοι πολιτοφύλακες

Οι ρωσό­φω­νοι πολι­το­φύ­λα­κες στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία κατη­γό­ρη­σαν σήμε­ρα τον στρα­τό ότι άνοι­ξε πυρ ενα­ντί­ον της περιο­χής που ελέγ­χουν τέσ­σε­ρις φορές…