Περιήγηση: Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Καβάλας

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Σε λειτουργία τα νέα διόδια στην περιφερειακή οδό στο ύψος Ωραιοκάστρου

Νέο «χαρά­τσι» περι­μέ­νει τους οδη­γούς στην περι­φε­ρεια­κή οδό Θεσ­σα­λο­νί­κης στο ύψος του Ωραιο­κά­στρου, καθώς από σήμε­ρα τέθη­κε σε λει­τουρ­γία ο νέος…