Περιήγηση: Λαϊκή Συσπείρωση Δίου-Ολύμπου

Επικαιρότητα
Δήμος Δίου-Ολύμπου: Δια ζώσης συνεδρίαση του ΔΣ για τον Όλυμπο ζητά η «Λαϊκή Συσπείρωση»

Να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί διά ζώσης η προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για αύριο, Τετάρ­τη 25/8, συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Δίου — Ολύ­μπου και να συζητηθεί…