Περιήγηση: Λαϊκή Συσπείρωση Ελευσίνας

Επικαιρότητα
Μάνδρα: Κόβουν το ρεύμα σε μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά και νεφροπαθή μάνα!

Τη δια­κο­πή ρεύ­μα­τος σε μονο­γο­νεϊ­κή οικο­γέ­νεια που ζει στις εργα­τι­κές κατοι­κί­ες Μάν­δρας, με δύο ανή­λι­κα παι­διά και νεφρο­πα­θή μάνα, κατά…