Περιήγηση: Λαϊκό Αντιιμπεριαλιστικό Αντιφασιστικό Μέτωπο (FPAA)

Διεθνή
ΚΚ Βενεζουέλας: Καλεί σε λαϊκή κινητοποίηση για την υπεράσπιση της χώρας ενάντια στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα

Επι­μέ­λεια: Νίκος Μότ­τας // Σε έκτα­κτη ανα­κοί­νω­ση του σήμε­ρα, το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Βενε­ζου­έ­λας (PCV) καλεί τους εργα­ζό­με­νους και το λαό σε επαγρύπνηση,…