Περιήγηση: Λαϊκό Νοσοκομείο

Κοινωνία
Εισαγγελική παρέμβαση μετά από δηλώσεις Βασιλακόπουλου για υποστελεχωμένες ΜΕΘ του «Λαϊκού»

Εισαγ­γε­λι­κή παρέμ­βα­ση προ­κά­λε­σαν οι δηλώ­σεις του καθη­γη­τή Θ. Βασι­λα­κό­που­λου που ανέ­φε­ρε πως πέντε ΜΕΘ στο «Λαϊ­κό» Νοσο­κο­μείο δεν είχαν στελεχωθεί…

Κοινωνία
Βασιλακόπουλος: Δημιουργήθηκαν κλίνες ΜΕΘ χωρίς προδιαγραφές, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η θνητότητα!!! (BINTEO)

Ένας «δικός της» άνθρω­πος καταρ­ρί­πτει το αφή­γη­μα της κυβέρ­νη­σης περί δημιουρ­γί­ας κλι­νών ΜΕΘ και ομο­λο­γεί την προ­χει­ρό­τη­τα η οποία συνέβαλε…

Προτεινόμενο
Καταγγελία για θάνατο δύο ασθενών εκτός ΜΕΘ στο Λαϊκό Νοσοκομείο — «Δραματική» η χθεσινή εφημερία και «τραγική» η νύχτα

Δύο ασθε­νείς με κορο­νο­ϊό πέθα­ναν στο Λαϊ­κό Νοσο­κο­μείο το τελευ­ταίο δεκα­ή­με­ρο, περι­μέ­νο­ντας κρε­βά­τι σε ΜΕΘ σύμ­φω­να με τον πρό­ε­δρο των Εργαζομένων…

Προτεινόμενο
Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι στο Λαϊκό Νοσοκομείο που προσλήφθηκαν λόγω κοροναϊού

Απλή­ρω­τοι παρα­μέ­νουν εργα­ζό­με­νοι στο Λαϊ­κό Νοσο­κο­μείο, οι οποίο προ­σέ­φε­ραν τις υπη­ρε­σί­ες τους λόγω των αυξη­μέ­νων ανα­γκών μετά την έξαρ­ση του…