Περιήγηση: ΛΔΓ

Ιστορία
N-Ostalgie

Γράφει ο Σφυροδρέπανος // 25 χρόνια μετά από την επίσημη επανένωση των δύο Γερμανιών εις σάρκα μία κι ένα σαρκοβόρο, κοινωνικό…