Περιήγηση: Λενινιστική Κομμουνιστική Ενωση Νεολαία της Ουκρανίας

Διεθνή
Ουκρανία: 100 μέρες από την σύλληψη των δυο στελεχών της Κομμουνιστικής Νεολαίας — Αγνοείται η τύχη τους

Πάνω από 100 ημέ­ρες συμπλη­ρώ­θη­καν από την ημέ­ρα που οι ουκρα­νι­κές αρχές, στο πλαί­σιο αντι­κομ­μου­νι­στι­κών διώ­ξε­ων και στη βάση αστήρικτων…