Περιήγηση: Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος

Πολιτική
Featured Video Play Icon
ΕΟ ΚΚΕ: «Κόντρα στη συκοφαντία, αλληλεγγύη με την Παλαιστίνη για τερματισμό της σφαγής και της κατοχής»

Στη συζή­τη­ση για τα «συμπε­ρά­σμα­τα του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου και την ανθρω­πι­στι­κή κρί­ση στη Γάζα» στην ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στις Βρυξέλλες,…

Πολιτική
Ερώτηση της ΕΟ του ΚΚΕ στην Κομισιόν για τις νέες πλημμύρες σε Θεσσαλία και Εύβοια

«Την 100% απο­ζη­μί­ω­ση των πλη­γέ­ντων από τις νέες πλημ­μύ­ρες σε Θεσ­σα­λία και Εύβοια από ευρω­ε­νω­σια­κά κον­δύ­λια» διεκ­δι­κεί η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομάδα…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ: Οι εργαζόμενοι να μην επιτρέψουν να γίνεται η ζωή τους θυσία στο καπιταλιστικό κέρδος (VIDEO)

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ πραγ­μα­το­ποί­η­σε παρέμ­βα­ση στη συζή­τη­ση «για τις ελλεί­ψεις φαρ­μά­κων» στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στο Στρα­σβούρ­γο. Ο ευρω­βου­λευ­τής του…

Πολιτική
ΕΟ ΚΚΕ: Η στρατηγική της ΕΕ μοιράζει τα κέρδη στους ομίλους και στους εργαζόμενους φτώχεια και αβεβαιότητα

Παρέμ­βα­ση στη συζή­τη­ση για την «ανά­γκη βοή­θειας προς τους από­ρους» πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ στην ολο­μέ­λεια του Ευρωκοινοβουλίου…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
ΕΟ ΚΚΕ — Οδηγία για την «καταναλωτική πίστη»: Κατοχύρωση των συμφερόντων των τραπεζών κόντρα στα λαϊκά νοικοκυριά (VIDEO)

Συζή­τη­ση για την «κατα­να­λω­τι­κή πίστη» στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου, στο Στρα­σβούρ­γο, πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ. Σύμ­φω­να με σχετική…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: Καταγγέλλει τη νέα άθλια μεθόδευση σε βάρος της Κούβας (VIDEO)

Τη νέα άθλια μεθό­δευ­ση του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου σε βάρος της Κού­βας καταγ­γέλ­λει η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ. Όπως τονί­ζει σε…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Μιχαήλ και Αλεξάντερ Κονονόβιτς: Σχέδιο δολοφονίας τους καταγγέλλουν οι Ουκρανοί κομμουνιστές

Δια­μαρ­τυ­ρία αύριο στην ουκρα­νι­κή πρε­σβεία στην Αθή­να Σχέ­διο δολο­φο­νί­ας τους από το καθε­στώς του Ζελέν­σκι καταγ­γέλ­λουν τα αδέλ­φια Μιχα­ήλ και Αλε­ξά­ντερ Κονο­νό­βιτς, οι…