Περιήγηση: Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΑΒΑΝΟΣ: Στα αντιλαϊκά μέτρα που πήρε η κυβέρνηση της ΝΔ είχε καλύτερο «χορηγό» τον ΣΥΡΙΖΑ

Στα αντι­λαϊ­κά μέτρα που πήρε η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ είχε καλύ­τε­ρο «χορη­γό» τον ΣΥΡΙΖΑ, τόνι­σε ο Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου Αλα­βά­νος, ευρωβουλευτής…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο: Άμεση και ζωτική ανάγκη η απεμπλοκή της Ελλάδας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο (VIDEO)

Παρέμ­βα­ση στη συζή­τη­ση σχε­τι­κά με την «κλι­μά­κω­ση από τη Ρωσία του επι­θε­τι­κού πολέ­μου της κατά της Ουκρα­νί­ας» στην Ολο­μέ­λεια του…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Λ. Νικολάου-Αλαβάνος: Η λογική του «μικρότερου κακού» άνοιξε το δρόμο στην άνοδο της ακροδεξιάς (VIDEO)

Δεν χρειά­ζο­νται οι δημο­σκο­πή­σεις για να κατα­γρα­φεί η δυσα­ρέ­σκεια στην ελλη­νι­κή κοι­νω­νία. Οι αρχαι­ρε­σί­ες στο λαϊ­κό – εργα­τι­κό κίνη­μα αλλά…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος: Ευρωατλαντικοί και Ρωσία συνένοχοι στο ιμπεριαλιστικό μακελειό (VIDEO)

Παρέμ­βα­ση στη συζή­τη­ση ανα­φο­ρι­κά με τις «σχέ­σεις της ρωσι­κής κυβέρ­νη­σης με εξτρε­μι­στι­κά, λαϊ­κι­στι­κά, αντιευ­ρω­παϊ­κά κόμ­μα­τα» στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στο…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για τους δύο νεαρούς φυλακισμένους Ουκρανούς κομμουνιστές

Για πάνω από 100 μέρες κρα­τού­νται από τις ουκρα­νι­κές αρχές ο Α’ Γραμ­μα­τέ­ας της Λενι­νι­στι­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Ένω­σης Νεο­λαί­ας της Ουκρανίας,…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΚΕ «Fit for 55»: Στόχος της «πράσινης μετάβασης» είναι η ενίσχυση της κερδοφορίας ευρωπαϊκών μονοπωλίων

Παρέμ­βα­ση στην κοι­νή συζή­τη­ση σχε­τι­κά με τις εκθέ­σεις για το «πακέ­το Fit 55» πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ στην…