Περιήγηση: Λεωφορείο Ντόρτμουντ

Διεθνή
Ναζί με εκρηκτικά του γερμανικού στρατού πίσω από την επίθεση στο λεωφορείο της Μπορούσια Ντόρτμουντ;

Ανα­τρο­πή δεδο­μέ­νων στην υπό­θε­ση της επί­θε­σης στο πούλ­μαν της Μπο­ρού­σια Ντόρ­τμουντ. Η Tagesspiegel έλα­βε ανώ­νυ­μο email, που ανα­λαμ­βά­νει την ευθύ­νη για την…