Περιήγηση: Λεόντιος Πετμεζάς

Εικαστικές Τέχνες
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΑ 80 ΧΡΌΝΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Γρά­φει ο Λεό­ντιος Πετμε­ζάς // Ιστο­ρι­κός τέχνης ‚επι­με­λη­τής εκθέ­σε­ων, λογο­τέ­χνης. Από τις 15 έως τις 30 Μάϊ­ου 2021 φιλο­ξε­νεί­τε το…

Πολιτισμός
Έφυγε πλήρης ημερών ο παιδαγωγός, συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας Λεωνίδας Βελιαρούτης (1916–2020)

Γρά­φει ο Λεό­ντιος Πετμε­ζάς // Ιστο­ρι­κός τέχνης, επι­με­λη­τής εκθέ­σε­ων ‚λογο­τέ­χνης. Ο φωτι­σμέ­νος δάσκα­λος της Ηλιού­πο­λης και της Λήμνου όπως τον…

Εικαστικές Τέχνες
Kριτική προσέγγιση στην έκθεση ” Εγκόλπια Απεικονίσματα- Πρόσωπα και Μνήμες” του Κώστα Ευαγγελάτου στο Αργοστόλι

 Γρά­φει ο Λεό­ντιος Πετμε­ζάς // Ιστο­ρι­κός Τέχνης, Επι­με­λη­τής εκθέ­σε­ων, Λογο­τέ­χνης. Ως τις 10 Αυγού­στου 2019 θα διαρ­κέ­σει η έκθε­ση του…

Νέες Κυκλοφορίες
‘’Το χρέος μου στην Γαλλία, το πιστεύω μου στον ελεύθερο κόσμο’’, Γιάννη Κουτσοχέρα

Κυκλο­φο­ρεί η νέα έκδο­ση του Ιδρύ­μα­τος Γιάν­νη Κου­τσο­χέ­ρα και Λένας Στρέ­φη. Με πρό­λο­γο του ιστο­ρι­κού τέχνης Λεό­ντιου Πετμε­ζά Το βιβλίο…

Εικαστικές Τέχνες
Κριτική προσέγγιση για την έκθεση έργων του Κ. Ευαγγελάτου στο Παρίσι

Γρά­φει ο Λεό­ντιος Πετμε­ζάς // Ιστο­ρι­κός Τέχνης, Επι­με­λη­τής εκθέ­σε­ων, Λογο­τέ­χνης. Μετά τη μεγά­λη ανα­δρο­μι­κή έκθε­ση του διε­θνή καλ­λι­τέ­χνη Κώστα Ευαγγελάτου…