Περιήγηση: Λιλή Ζωγράφου

Βιβλίο
Επικαιρότητα
Τα Μαριακά

(Από­σπα­σμα από το βιβλίο της Λιλής Ζωγρά­φου «ΑΝΤΙ­ΓΝώ­ΣΗ Τα δεκα­νί­κια του καπι­τα­λι­σμού») Επί τέσ­σε­ρις τόσους αιώ­νες, τους πρώ­τους, η Μαρία…