Περιήγηση: Λιπάσματα Δραπετσώνας

Κοινωνία
ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ: Παιδικό αντιπολεμικό φεστιβάλ στις 15 Ιούλη στα Λιπάσματα Δραπετσώνας

Το «Κόκ­κι­νο αερό­στα­το» διορ­γα­νώ­νει παι­δι­κό αντι­πο­λε­μι­κό φεστι­βάλ την Παρα­σκευή 15 Ιου­λί­ου στα Λιπά­σμα­τα Δρα­πε­τσώ­νας (Κρά­κα­ρη). Στο πλαί­σιο του πλού­σιου προγράμματος…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ στα ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ: Ανάσα δύναμης, νεανικού ενθουσιασμού και ελπίδας για τις μάχες που έρχονται

Και η δεύ­τε­ρη μαζι­κό­τα­τη μέρα των εκδη­λώ­σε­ων σημα­το­δο­τεί και επι­σφρα­γί­ζει ότι πλέ­ον το φεστι­βάλ της ΚΝΕ στον Πει­ραιά και στον…

Επικαιρότητα
Φεστιβάλ ΚΝΕ στη Δραπετσώνα: Σήμερα η κορύφωση με ομιλία του Δ. Κουτσούμπα στις 20.30 και πλούσιο πρόγραμμα

Χιλιά­δες νέοι και νέες γέμι­σαν χθες Παρα­σκευή τον χώρο των Λιπα­σμά­των στη Δρα­πε­τσώ­να, στην πρώ­τη μέρα του Φεστι­βάλ της Τομεακής…