Περιήγηση: Λογιαριασμοί ΔΕΗ

Επικαιρότητα
ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ + ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ: Ψήφισαν από κοινού τη μονιμοποίηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην Ενέργεια!

Συνέ­νο­χοι στο έγκλη­μα της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας, για την οποία «τσα­κώ­νο­νται» ποιος θα την… πρω­το­α­ντι­με­τω­πί­σει Από κοι­νού ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ…

Επικαιρότητα
Χιλιάδες διακοπές ρεύματος, εκβιασμοί και ενεργειακή φτώχεια, η άλλη όψη της «απελευθέρωσης»

Ακό­μα βαθύ­τε­ρα βυθί­ζει χρό­νο με το χρό­νο το λαό στην ενερ­γεια­κή φτώ­χεια η πολι­τι­κή της «απε­λευ­θέ­ρω­σης» της Ενέρ­γειας που υλοποιούν…

Κοινωνία
Τηλεφωνική πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ στο 11770 — Επιβαρύνεται ο καταναλωτης με το κόστος της κλήσης;

Τηλε­φω­νι­κή πλη­ρω­μή λογα­ρια­σμών στο 11770 καθιέ­ρω­σε από σήμε­ρα η ΔΕΗ προ­κει­μέ­νου να διευ­κο­λύ­νει τους κατα­να­λω­τές για να μη βγαί­νουν από…