Περιήγηση: λογοκρισία

Επικαιρότητα
Το Facebook λογοκρίνει φωτογραφία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου!!!

Δεν έχει τέλος η κατρα­κύ­λα του δημο­φι­λούς μέσου κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης το οποίο, απο­δε­δειγ­μέ­να και απρο­κά­λυ­πτα πλέ­ον, λογο­κρί­νει δημο­σιεύ­σεις με αντι-ιμπεριαλιστικό…

Διεθνή
Ανακοίνωση της Ρωσικής Κομμουνιστικής Νεολαίας RKSM (b) για την κατάσταση στην Ρωσία

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // “Στις 24 Φεβρουα­ρί­ου ξεκί­νη­σε μια νέα φάση του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία, μια «ειδι­κή Στρα­τιω­τι­κή Επι­χεί­ρη­ση», όπως…

Διεθνή
Ρωσία: Δημοσιογράφοι τηλεοπτικού σταθμού φώναξαν «όχι στον πόλεμο» πριν τους κλείσει ο Πούτιν

Με λογο­κρι­σία αντι­με­τω­πί­ζει ο ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν όσους ενα­ντιώ­νο­νται στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία. Με από­φα­ση της γενι­κή Eισαγγελία…

Διεθνή
Τουρκία: Απειλές Ερντογάν κατά των ΜΜΕ που διασπείρουν «επιβλαβές περιεχόμενο» για τις αξίες της χώρας

Ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας Ταγίπ Ερντο­γάν απεί­λη­σε σήμε­ρα τα μέσα ενη­μέ­ρω­σης με αντί­ποι­να, αν δια­σπεί­ρουν περιε­χό­με­νο που βλά­πτει τις κεντρικές…

Κοινωνία
Καλλιτέχνες στο πλευρό του Χρ. Ζαραλίκου, καταδικάζουν την τραμπούκικη απόπειρα λογοκρισίας

Την αλλη­λεγ­γύη τους στον Χρι­στό­φο­ρο Ζαρα­λί­κο εκφρά­ζουν από χθες πλη­θώ­ρα καλ­λι­τε­χνών στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, αντι­δρώ­ντας στην απα­ρά­δε­κτη από­πει­ρα λογοκρισίας…

Επικαιρότητα
Θέατρο «Τζένη Καρέζη»: Στηρίζει τον Χρ. Ζαραλίκο ενάντια στις προσπάθειες λογοκρισίας

Ανα­κοί­νω­ση εξέ­δω­σε η διεύ­θυν­ση του θεά­τρου «Τζέ­νη Καρέ­ζη» σχε­τι­κά με το πρω­το­φα­νές περι­στα­τι­κό στη χθε­σι­νή παρά­στα­ση του Χρι­στό­φο­ρου Ζαρα­λί­κου, αναφέροντας…

Επικαιρότητα
Χθες η Ολλανδή δημοσιογράφος, σήμερα η Ναταλία Γερμανού, αύριο ποιος;

Χτες ήταν η Ολλαν­δή δημο­σιο­γρά­φος Ίνγκε­μποργκ Μπέ­χελ. Σήμε­ρα η Νατα­λία Γερ­μα­νού. Χτες αμφι­σβη­τού­νταν το αυτο­νό­η­το δικαί­ω­μα του δημο­σιο­γρά­φου να ρωτά…