Περιήγηση: Λούλα

Διεθνή
Βραζιλία: Ανέλαβε και επίσημα το τιμόνι της αστικής διαχείρισης ο σοσιαλδημοκράτης Λούλα

Πλαι­σιω­μέ­νος από πολ­λούς ξένους ηγέ­τες και εκπρο­σώ­πους της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας, στα 77 του χρό­νια, ο Λουίς Ινά­σιου Λού­λα ντα Σίλ­βα ορκίστηκε…