Περιήγηση: Λούντβιχ βαν Μπετόβεν

Επιστήμη
Μπετόβεν: Διεθνής ομάδα ερευνητών αναζητά τα αίτια θανάτου του, αναλύοντας τούφες από τα μαλλιά του

Μια διε­θνής ομά­δα επι­στη­μό­νων απο­κρυ­πτο­γρά­φη­σε για πρώ­τη φορά το γονι­δί­ω­μα του Λού­ντ­βιχ βαν Μπε­τό­βεν από τού­φες μαλ­λιών του σπου­δαί­ου μουσικοσυνθέτη.…