Περιήγηση: Μάκης Βορίδης

Επικαιρότητα
Προκλητικός ο Βορίδης: Απέρριψε την τροπολογία του ΚΚΕ για την έκτακτη χρηματοδότηση των Δήμων (VIDEO)

Με κυνι­κό τρό­πο ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών, Μ. Βορί­δης, απέρ­ρι­ψε την τρο­πο­λο­γία της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ, η οποία προ­έ­βλε­πε την…

Πολιτική
Ένας «απόγονος του Πλάτωνα» και των «βυζαντινών αυτοκρατόρων» υπέγραψε την πολιτογράφηση του Αντετοκούνμπο

Ο Μάκης Βορί­δης υπέ­γρα­ψε σήμε­ρα, ως υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών, την τιμη­τι­κή πολι­το­γρά­φη­ση του Γιάν­νη Αντε­το­κούν­μπο και της οικο­γέ­νειας του. Πρό­κει­ται για…

Επικαιρότητα
Τροπολογία: Μερική στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για τους καταδικασμένους χρυσαυγίτες

Φραγ­μό στη συμ­με­το­χή κατα­δι­κα­σθέ­ντων για κακουρ­γη­μα­τι­κές πρά­ξεις σε επι­τε­λι­κές θέσεις κομ­μα­τι­κών σχη­μα­τι­σμών, καθώς και στο δικαί­ω­μα του εκλέ­γειν, βάζει τροπολογία…

Επικαιρότητα
Εξετάσεις στην Ισραηλινή φασιστική κυβέρνηση δίνει ο ακροδεξιός Βορίδης

Προ­σπα­θώ­ντας να καθη­συ­χά­σει να αμβλύ­νει τη δυσα­ρέ­σκεια στους κόλ­πους της ισραη­λι­νής κυβέρ­νη­σης και της ισραη­λί­τι­κης κοι­νό­τη­τας στην Ελλά­δα — λόγω του…