Περιήγηση: Μάκης Παπαδόπουλος

Επικαιρότητα
Μάκης Παπαδόπουλος: Πρέπει να ενισχυθεί το επόμενο διάστημα η δυναμική του ΚΚΕ

Στην τάση δυνα­μι­κής επα­νά­καμ­ψης παλαιό­τε­ρων ψηφο­φό­ρων, αλλά και συστρά­τευ­σης νέων που παρου­σιά­ζει το ΚΚΕ, ανα­φέρ­θη­κε ο Μάκης Παπα­δό­που­λος, μέλος του…