Περιήγηση: Μάκης Πατέλης

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: «Τίποτα δεν γίνεται τυχαία στη Χρυσή Αυγή» και τίποτα δε γίνεται αν δεν το πει ο αρχηγός (ΦΩΤΟ)

Η τυφλή αφο­σί­ω­ση στον αρχη­γό ή αλλιώς η «αρχή του αρχη­γού», θεμε­λια­κό στοι­χείο των εθνι­κο­σο­σια­λι­στι­κών (ναζι­στι­κών) κομ­μά­των, περι­γρά­φε­ται με αποκαλυπτικό…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Αποκαλυπτικά βίντεο για τη ναζιστική οργάνωση: «Ό,τι κινείται σφάζεται» (ΒΙΝΤΕΟ)

Μετά το απο­κα­λυ­πτι­κό φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό από τον σκλη­ρό δίσκο του πυρη­νάρ­χη Νίκαιας Γ. Πατέ­λη στη δίκη, επι­βε­βαιώ­νο­νται και από το…