Περιήγηση: Μάνα

Σκίτσα
«Ψυχομάνα»

Μια επιπλέον διάσταση της μητρότητας δίνει ο Νικόλαος Γύζης στην ελαιογραφία του «Η Ψυχομάνα» (φιλοτεχνήθηκε μεταξύ 1882 και 1883 και…