Περιήγηση: Μάνδρα

Κοινωνία
Δίκη για την πλημμύρα στην Μάνδρα: Την ενοχή των 20 από τους 21 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους η Ρ. Δούρου, ζήτησε η εισαγγελέας

Την ενο­χή των είκο­σι από τους εικο­σιέ­να κατη­γο­ρού­με­νους για την ολέ­θρια πλημ­μύ­ρα στην Μάν­δρα τον Νοέμ­βριο του 2017 ζήτη­σε από…

Κοινωνία
Νέα διακοπή της δίκης για τις φονικές πλημμύρες στη Μάνδρα — Άλυτο… το θέμα της αίθουσας

Σε νέα δια­κο­πή, εξαι­τί­ας της ακα­τάλ­λη­λης αίθου­σας του δικα­στη­ρί­ου, οδη­γή­θη­κε η εκδί­κα­ση της υπό­θε­σης της τρα­γω­δί­ας στη Μάν­δρα κατά τις…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Εκτεθειμένες κυβέρνηση και Περιφέρεια Αττικής για την ανυπαρξία και την ανεπάρκεια αντιπλημμυρικών έργων στη Μάνδρα

«Οκτώ μήνες μετά τη μεγά­λη κατα­στρο­φή, που κόστι­σε τη ζωή δεκά­δων ανθρώ­πων και κατέ­στρε­ψε λαϊ­κές περιου­σί­ες, ο λαός της περιοχής…