Περιήγηση: Μάνος Δασκαλάκης

Κοινωνία
Δίκη Πισπιρίγκου: «Το παιδί ήταν νεκρό για πενήντα λεπτά», κατέθεσε νοσηλεύτρια του Καραμανδάνειου

«Το παι­δί ήταν νεκρό για πενή­ντα λεπτά», κατέ­θε­σε στην δίκη της Ρού­λας Πισπι­ρί­γκου η νοση­λεύ­τρια του Καρα­μαν­δά­νειου που έσπευ­σε στο…

Επικαιρότητα
Παραπέμπεται σε δίκη η Ρούλα Πισπιρίγκου με βαρύτατες κατηγορίες για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας

Την παρα­πο­μπή στο εδώ­λιο του Μικτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου της Ρού­λας Πισπι­ρί­γκου για τον θάνα­το της πρω­τό­το­κης κόρης της Τζωρ­τζί­νας αποφάσισε…

Επικαιρότητα
Παραδόθηκε το πόρισμα των ιατροδικαστών για το θάνατο Ίριδας — Μαλένας: Επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες όλων

Παρα­δό­θη­κε σήμε­ρα στο Τμή­μα Ανθρω­πο­κτο­νιών της Ασφά­λειας Αττι­κής το πόρι­σμα των ιατρο­δι­κα­στών Νίκου Καρα­κού­κη και Νίκου Καλο­γρηά για τον θάνατο…

Ατέχνως
Θάνατος Τζωρτζίνας: Πραγματογνωμοσύνη από παιδοψυχολόγο διέταξε η ανακρίτρια για τις ζωγραφιές του παιδιού

Όσα εκφρά­ζο­νται από τις ζωγρα­φιές της Τζωρ­τζί­νας, για την δολο­φο­νία της οποί­ας κατη­γο­ρεί­ται η προ­σω­ρι­νά κρα­τού­με­νη μητέ­ρα της, επι­χει­ρεί να…

Κοινωνία
Ρούλα Πισπιρίγκου: Νέες λεπτομερείς ιατροδικαστικές εκθέσεις για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας ζητούν οι εισαγγελείς

Την σύντα­ξη νέας λεπτο­με­ρούς ιατρο­δι­κα­στι­κής εξέ­τα­σης για τους δύο θανά­τους των μικρό­τε­ρων παι­διών της οικο­γέ­νειας Δασκα­λά­κη, παρήγ­γει­λαν οι εισαγ­γε­λείς που…

Επικαιρότητα
Δασκαλάκης για Πισπιρίγκου: «Αντιλαμβάνομαι τη δυσχερή θέση της κατηγορούμενης» — Τι ψάχνουν οι αρχές

«Αντι­λαμ­βα­νό­με­νος την ιδιαί­τε­ρα δυσχε­ρή θέση της, θα μιλή­σου­με εκεί που πρέ­πει και όταν πρέ­πει», δήλω­σε ο σύζυ­γος της Ρού­λας Πισπιρίγκου,…